Uitleg van gebruikte afkortingen

A

A1 = Ambulance Melding Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie)
A2 = Ambulance Melding Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie)
AAA = Aneurysma Aorta Abdomen, verwijding van grote slagader in de buik (AMBULANCE)
AAAA = Acute Aneurysma Aorta Abdomen, acuut onstane verwijding van grote slagader in de buik (AMBULANCE)
AANGEZICHTSLETSEL = Letsel aan gezicht (AMBULANCE)
AANR = Aanrijding
AANR BEKNELLING = Aanrijding waarbij 1 of meerdere personen bekneld zitten
AANR DOORRIJDEN = Aanrijding waarbij veroorzaker is doorgereden
AANR EENZIJDIG = Aanrijding waarbij 1 voertuig is betrokken
AANR LETSEL = Aanrijding met lichaamlijk en/of geestelijk letsel
AANR MATERIEEL = Aanrijding met materiële schade (blikschade)
AB = Adembeschermingsvoertuig (BRANDWEER)
ABC STABIEL = Ademhaling, Bewustzijn & Circulatie stabiel (AMBULANCE)
ABDOMINAAL ANEURYSMA = Slagaderbreuk (uitstulping) in de buik of buikholte (AMBULANCE)
ABORTUS = Miskraam (AMBULANCE)
ABORTUS PROVOCATUS = Een opgewekte miskraam (AMBULANCE)
AC = Alarm Centrale
ACIDOSE = Zuurstofvergiftiging (te hoge zuurgraad in het bloed) (AMBULANCE)
ACS = Belangrijkste symptoom progressieve of acute pijn of beklemmend gevoel op de borst. (AMBULANCE)
ACUTE BUIK = Buikaandoening met een mogelijke (levensbedreigende) onsteking (AMBULANCE)
ACUTE DECOMPENSATIE = Dringende onvoldoende werking van de hartspier, hartfalen (AMBULANCE)
ACUTE DIALYSE = Dringende nierbehandeling (AMBULANCE)
ACUUT HARTFALEN = Het hart heeft onvoldoende capaciteit (AMBULANCE)
ADENOMYOSE = Weefsel van het baarmoederslijmvlies in de baarmoederspier of in een eileider (AMBULANCE)
AE = Aanhoudingseenheid (Mobiele Eenheid)
AED = Automatische Externe Defibrilator (AMBULANCE)
AFD = Afdeling
AL = Autoladder (BRANDWEER)
AL = Automatisch Brandalarm (BRANDWEER)
ALGEHELE MALAISE = Gevoel van onwelzijn (AMBULANCE)
ALLERGISCHE REACTIE = Abnormale reactie van afweersysteem op stoffen van buiten het lichaam (AMBULANCE)
AM = Ambulance
AMPUTATIE = Het afzetten van een deel van het menselijk lichaam (AMBULANCE)
ANAAL BLOEDVERLIES = Bloedverlies vanuit de anus (AMBULANCE)
ANAFYLACTISCHE SHOCK = Een acute en levensbedreigende allergische reactie (AMBULANCE)
ANESTHESIOLOOG = Dokter die verdovingen toedient bij operatieve ingrepen (AMBULANCE)
ANEURYSMA = Een slagaderbreuk (AMBULANCE)
ANGINA PECTORIS = Zuurstof tekort van het hartweefsel (pijn op de borst) (AMBULANCE)
ANGINA PECTORIS KLACHTEN = Zuurstof tekort van het hartweefsel (pijn op de borst) (AMBULANCE)
ANGIO = Vaatonderzoek (AMBULANCE)
ANGIOGRAM = Röntgenfoto van een vat (AMBULANCE)
ANH = Ambulance Noord-Holland Noord(AMBULANCE)
ANOREXIA NERVOSA = Magerzucht (eetstoornis) (AMBULANCE)
AOV = Ambtenaar Orde & Veiligheid (BRANDWEER)
AP = Angina Pectoris, zuurstof tekort van het hartweefsel (AMBULANCE)
APPENDICITIS = Blindedarm ontsteking (AMBULANCE)
AS = Autospuit (BRANDWEER)
ASS = Assistentie
ASS REA = Assistentie reanimatie (AMBULANCE)
ASTMA BRONCHIALE = Chronische ziekte met ernstige aanvallen van benauwdheid (AMBULANCE)
ASTMA CARDIALE = Longen vol vocht vanwege hartfalen (AMBULANCE)
ASTMATICUS = Een abnormaal lang durende astma aanval (AMBULANCE)
ATRIH = Atrium Medisch Centrum Heerlen (AMBULANCE)
ATRIB = Atrium Medisch Centrum Brunssum (AMBULANCE)
ATRIUMFIBRILLATIE = Bij deze ritmestoornis is het boezemritme geheel chaotisch (AMBULANCE)
ATRIUM FIBRILLEREN = Hartritmestoorissen, > 400 slagen per minuut (AMBULANCE)
AVP = Aanvalsplan (BRANDWEER)
AZC = AsielZoekersCentrum
AZM = Academisch Ziekenhuis Maastricht (AMBULANCE)
AZS = Antonius Ziekenhuis Sneek (AMBULANCE)

B

B = Besteld Vervoer (AMBULANCE)
B-VERVOER = Besteld Vervoer (AMBULANCE)
BABYLANCE = Ambulance met couveuse voor zeer jonge kinderen (AMBULANCE)
BBK = Bereikbaarheidskaart (BRANDWEER)
BE = Bergingsvoertuig (BRANDWEER)
BG = Blusgroep (BRANDWEER)
BGM = Burgemeester
BHV = Bedrijfshulpverlener
BIN = Binnenbrand (BRANDWEER)
BLAASRETENTIE = Problemen bij het urineren (AMBULANCE)
BLOEDTRANSFUSIE = Overbrengen van bloed uit het ene mens in ander mens (AMBULANCE)
BM = Bijzonder Materieel (BRANDWEER)
BOEZEM FIBRILLEREN = Samentrekking van afzonderlijke spiervezels in de boezem (AMBULANCE)
BOELIMIA NERVOSA = Braken na vreetbuien (eetstoornis) (AMBULANCE)
BOT = BedrijfsOpvangTeam (BRANDWEER)
BR = Brandmelding (BRANDWEER)
BR 1 = Brandmelding Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (BRANDWEER)
BR 2 = Brandmelding Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (BRANDWEER)
BR 3 = Brandmelding Prioriteit 3; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Lage Urgentie) (BRANDWEER)
BRADYCARIE = Hartritmestoornissen, < 60 slagen per minuut (AMBULANCE)
BRONCHITIS = Aandoening van de longen, ontsteking en irritatie van longweefsel (AMBULANCE)
BRONCHO PNEUMONIE = Longontsteking (die uitgaat van de luchtpijptakken) (AMBULANCE)
BRV = Brandbestrijdingsvaartuig (BRANDWEER)
BRW = Brandweer
BST = Benzinestation
BUI = Buitenbrand (BRANDWEER)
BV = Bevelvoerder (BRANDWEER)
BV = Behandel Verbod (AMBULANCE)
BVD = Bevelvoerder van Dienst (BRANDWEER)
BYPASS = Hierbij worden operatief de kransslagaders van het hart omgeleid (AMBULANCE)

C

C2000 = Communicatie 2000
CA = Carcinoom (kwaadaardig gezwel) (AMBULANCE)
CA MET METAS = Carcinoom (kwaadaardig gezwel) met een overgang of verandering (AMBULANCE)
CABG = Coronary Artery Bypass Grafting, omleiding tbv verstopping kransslagader (AMBULANCE)
CAG = Coronaire Angio Grafie, soort rontgenfoto van bloedvaten (AMBULANCE)
CARA = Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen, verzamelnaam voor longziekten (AMBULANCE)
CARCINOOM = Kwaadaardig gezwel (AMBULANCE)
CARD = Cardiologie (AMBULANCE)
CARDIAAL = Met betrekking tot het hart (AMBULANCE)
CARDIALE = Met betrekking tot het hart (AMBULANCE)
CARDIALE KLACHTEN = Met betrekking tot het hart (AMBULANCE)
CARDIALE SHOCK = Teken dat het hart niet meer goed functioneert (AMBULANCE)
CARDIOCHIRURGIE = Hartoperatie (AMBULANCE)
CARDIOLOGIE = Afdeling voor hartziekten (AMBULANCE)
CCU = Cardiac Care Unit (Hartbewaking) (AMBULANCE)
CD = Commandant van Dienst (BRANDWEER)
CEH = Centrum Eerste Hulp (AMBULANCE)
CEREBRO VASCULAIR ACCIDENT = Beroerte (hersenbloeding / herseninfarct) (AMBULANCE)
CHEMOKUUR = Geneesmiddel om tumorcellen te doden (AMBULANCE)
CHIR = Chirurgie (AMBULANCE)
CHIR/ORTHO = Operaties en/of behandeling aan beenderen en gewrichten (AMBULANCE)
CHIRURGIE = Heelkunde (AMBULANCE)
CIN = Centraal Incidenten Nummer (BRANDWEER)
CIN in combinatie met:
 • B = Brand of Explosie
 • G1 = Gevaar: Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht
 • G2 = Gevaar: Verspreiding van stoffen over het oppervlak (land, oppervlaktewater)
 • G3 = Gevaar: Overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen (stormschade, dreigend omvallen schoorsteen)
 • Z1 = Zonder gevaar: Verspreiding van stoffen door de lucht
 • Z2 = Zonder gevaar: Lekkage van vloeistof op of in het oppervlaktewater
 • Z3 = Zonder gevaar: Lekkage van stof op het land
 • Z4 = Zonder gevaar: Overige overlastgevende situatie (sirene)
COBA = Coördinatie Ongevallen Bestrijding Autosnelwegen, gevolg door een nummer; hoe hoger het nummer des te ernstiger de situatie (4 = max. 3 voertuigen, 9 = kettingbotsing / grote voertuigen) (BRANDWEER)
COLLAPS = Flauwvallen door te lage bloeddruk (AMBULANCE)
COLLAPS ECI = Flauwvallen door te lage bloeddruk door onbekende oorzaak (AMBULANCE)
COLLUM # = Fractuur en/of breuk aan de dijbeenhals (AMBULANCE)
COLLUM FR = Fractuur en/of breuk aan de dijbeenhals (AMBULANCE)
COLLUM FRACTUUR = Fractuur en/of breuk aan de dijbeenhals (AMBULANCE)
COMA = Bewusteloosheid door uitvallen (deel) hersenen (AMBULANCE)
COMA / DECOMP CORD = Bewusteloosheid door uitvallen (deel) hersenen / hartfalen (AMBULANCE)
COMATEUS = Bewusteloosheid door een coma (AMBULANCE)
COMMOTIO CEREBRI = Een hersenschudding (AMBULANCE)
CONCUSSIO CEREBRI = Hersenkneuzing (verstoorde hersenwerking) (AMBULANCE)
COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Longen bijv. Bronchitis, Longemfyseem, etc.) (AMBULANCE)
COPI = Commando Plaats Incident (BRANDWEER)
CORT = Commando Rampterrein (BRANDWEER)
COXARTROSE = Heupslijtage (AMBULANCE)
CPA = Centrale Post Ambulance
CT = Computer Tomografie Scan, een 3D foto van (een deel) lichaam (AMBULANCE)
CT = Crashtender (BRANDWEER)
CT SCAN = Computer Tomografie Scan, een 3D foto van (een deel) lichaam (AMBULANCE)
CTPI = Coördinatieteam Plaats Incident (BRANDWEER)
CVA = Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) (AMBULANCE)
CVA BEELD = Alles wijst op een Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) (AMBULANCE)
CVA COMA = Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) in bewusteloosheid (AMBULANCE)
CVA PROTOCOL = Werkwijze die gehanteerd moet worden bij een Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) (AMBULANCE)
CVA < 3 UUR = Hersenbloeding etc. korter dan 3 uur geleden, kans genezing groter (AMBULANCE)
CVA > 3 UUR = Hersenbloeding etc. langer dan 3 uur geleden, kans genezing kleiner (AMBULANCE)
CVA / TIA = Cerebro Vasculair Accident (herseninfarct) / Transient Ischemic Attack (voorbijgaande beroerte) (AMBULANCE)
CVD = Commandant van Dienst (BRANDWEER)
CYANOSE = Te laag zuurstofgehalte in het bloed (AMBULANCE)

D

DA = Dienstauto (BRANDWEER)
DAGBEHANDELING = Behandeling die maar 1 dag duurt (AMBULANCE)
DARM CA = Darm Carcinoom (AMBULANCE)
DARMCARCINOOM = Darmkanker (AMBULANCE)
DB = Dienstbus (BRANDWEER)
DDPL = Dienstdoende Ploeg (BRANDWEER)
DEC CORDIS = Hartfalen (AMBULANCE)
DEC CORDIS / POB = Hartfalen / Pijn Op Borst (AMBULANCE)
DECO = Decontaminatiebak (haakarmbak t.b.v. ontsmetten van personen) (BRANDWEER)
DECOMP CORDIS = Hartfalen (AMBULANCE)
DECOMPENSATIO CORDIS = Hartfalen (AMBULANCE)
DEHYDRATIE = Uitdrogingsverschijnselen (AMBULANCE)
DERMATOLOGIE = Afdeling voor huidziekten (AMBULANCE)
DIABEET = Suikerziekte (AMBULANCE)
DIABETES = Suikerziekte (AMBULANCE)
DIABETES MELLITUS = Aandoening waarbij de hoeveelheid glucose in het bloed (bloedsuiker) te hoog is (AMBULANCE)
DIALYSE = (Kunst) Nier behandeling (AMBULANCE)
DIVERTICULITUS = Ontstoken uitstulpingen in de darmen (AMBULANCE)
DOTTERPROCEDURE = Procedure die men moet volgen bij het dotteren van bloedvaten (AMBULANCE)
DOVD = Districtelijke Officier van Dienst (BRANDWEER)
DP = Dependance (AMBULANCE HAAGLANDEN)
DP in combinatie met:
 • 1 = Post Centrum
 • 2 = Post Mariahoeve
 • 3 = Post Wassenaar
 • 5 = Post Westland
DND = Dokternachtdienst (BRANDWEER)
DV = Dienstverlening (BRANDWEER)
DWARSLAESIE = Een beschadeging van het ruggenmerg (AMBULANCE)
DYSNPOE = Verstoorde ademhaling (AMBULANCE)
DYSPNEU = Kortademigheid (AMBULANCE)

E

ECI = E Causa Ignota, door onbekende oorzaak (AMBULANCE)
ECG = Elektro Cardio Gram, hartfilm (AMBULANCE)
ECHOGRAFIE = Onderzoek met geluidsgolven, echo (AMBULANCE)
EEG = Electro Encefalo Grafie, Elektro Encephalo Gram (AMBULANCE)
EFO = Elektro Fysiologisch Onderzoek, hartritmestoornis (AMBULANCE)
EHBO / SEH = Eerste Hulp Bij Ongelukken / Spoed Eisende Hulp (AMBULANCE)
EMPHYSEEM = Vernietiging van de wanden van de distale longdelen naast de zieke terminale bronchiën. (AMBULANCE)
ENCEPHALITUS = Ontsteking van hersenweefsel (AMBULANCE)
ENDOMETRIOSE = Baarmoederslijmvlies dat voorkomt op een andere plaats dan in de baarmoeder (AMBULANCE)
ENDOMETRIUM = Baarmoederslijmvlies (AMBULANCE)
ENDOPROTHESE = In het lichaam verborgen prothese (AMBULANCE)
ENDOSCOPIE = Kijkonderzoek van lichaamsholten of inwendige kanalen (AMBULANCE)
EPI INS = Epileptisch Insult, Verlies bewustzijn en verkramping van lichaam door oncontroleerbare prikkeling hersencellen (AMBULANCE)
EPIDURAAL HEMATOOM = Bloeduitstorting tussen het schedeldak & het harde hersenvlies (AMBULANCE)
EPILEPSIE = Vallende ziekte (toevallen) (AMBULANCE)
EPILEPTISCH INSULT = Verlies bewustzijn en verkramping van lichaam door oncontroleerbare prikkeling hersencellen (AMBULANCE)
EPISTAXIS = Neusbloeding (AMBULANCE)
ERCP = Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreatografie, Ronten-onderzoek van gal- en pancreasgang (AMBULANCE)
EXACERBATIE COPD = Verergering van de COPD (AMBULANCE)

F

FEMUR = Het dijbeen (AMBULANCE)
FEMUR FRACTUUR = Botbreuk in het dijbeen (AMBULANCE)
FLUXUS = Ernstige bloeding (AMBULANCE)
FLUXUX NA PARTUS = (Ernstige) Bloeding direct na de bevalling (AMBULANCE)
FOETALE NOOD = Moeilijkheden met bevalling (AMBULANCE)
FRACTUUR = Botbreuk (AMBULANCE)

G

GASTROENTERITIS = Acute diarree (AMBULANCE)
GASTRO-ENTERITIS = Acute ontsteking van het maag-darmkanaal (AMBULANCE)
GBT = Gemeentelijk BeleidsTeam (BRANDWEER)
GERIATRIE = Ouderen, bejaardenzorg (AMBULANCE)
GESUCC = Gesuccombeerd, slachtoffer is reeds overleden (AMBULANCE)
GEW M LETSEL = Geweld met letsel (AMBULANCE)
GEZONDHEID = Probleem met de gezondheid (AMBULANCE)
GG = GespreksGroep (AMBULANCE)
GGD = Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ = Gemeentelijke Gezondheidszorg
GHOR = Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GM = Gereedschap/materieel-voertuig (BRANDWEER)
GMS = Geïntegreerd Meldkamer Systeem
GRIP = Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure; zie GRIP Niveau's voor verdere uitleg
GS = Gevaarlijke Stoffen (BRANDWEER)
GYN = Gynecologie (AMBULANCE)
GYN/OBSTR = Obstructie bij bevalling (AMBULANCE)
GYNEALOGIE = Met betrekking tot vrouwenziekten (AMBULANCE)

H

HA = Huis-Arts (AMBULANCE)
HA = Haakarmvoertuig (BRANDWEER)
HA - TP = Huis-Arts is ter plaatse (AMBULANCE)
HAEMATOLOGIE = Verschillende soorten kanker (met name bloedkanker) (AMBULANCE)
HAEMATOMEN = Blauwe plekken (die ontstaan doordat onderhuidse bloedvaatjes worden aangeprikt) (AMBULANCE)
HAEMOPTOE = Ophoesten van helderrood bloed vanuit de slokdarm, maag of luchtpijp (AMBULANCE)
HAP = Huisartsenpost (AMBULANCE)
HART CATH = Hart Catheterisatie (AMBULANCE)
HARTFALEN = Onvoldoende werking van de hartspier (AMBULANCE)
HC = Hart Catheterisatie (AMBULANCE)
HCTPL = Hectometerpaal
HEMIPARESE = Halfzijdige verlamming (AMBULANCE)
HEUPFRACTUUR = Breuk in de heup (AMBULANCE)
HEUPLUXATIE = Heup ontwrichting (heup uit de kom) (AMBULANCE)
HET = Hoog Energetisch Trauma, o.a. ongeval met hoge snelheid, val van hoogte etc. (AMBULANCE)
HMP = Hectometerpaal
HNP = Hernia Nuclei Pulposi, uitstulping van de tussenwervelschijf (AMBULANCE)
HOSPICE = Verzorgingstehuis voor ernstig zieke bejaarden (AMBULANCE)
HOVD = Hoofd Officier van Dienst (BRANDWEER)
HS = Hoofd Sectie
HV = Hulpverlening (BRANDWEER)
HV 1 = Hulpverlening Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (BRANDWEER)
HV 2 = Hulpverlening Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (BRANDWEER)
HV 3 = Hulpverlening Prioriteit 3; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Lage Urgentie) (BRANDWEER)
HV 5 = Proefalarmering (BRANDWEER)
HW = Hoogwerker (BRANDWEER)
HYDROCEPHALUS = Aandoening waarbij ter hoogte van de hersenen te veel hersenvocht aanwezig is (Waterhoofd) (AMBULANCE)
HYPER = Suikerpatiënt met teveel aan suiker (AMBULANCE)
HYPERVENTILATIE = Angstige ademhaling (AMBULANCE)
HYPO = Suikerpatiënt met tekort aan suiker (AMBULANCE)
HYPOGLYCEMISCH COMA = Krampaanvallen, verlammingsverschijnselen en uiteindelijk coma door een tekort aan suiker in het bloed (AMBULANCE)
HYPOTENSIEF = Met bloedruk verlagende werking (AMBULANCE)
HYSTERECTOMIE = Verwijderen van de baarmoeder (AMBULANCE)

I

IAP = Instabiele Angina Pectoris (AMBULANCE)
IBS = In Bewaring Stelling, psychiatrische mensen die een bedreiging voor zichzelf of anderen zijn (AMBULANCE)
IC = Intensive Care (AMBULANCE)
ICU = Intensive Care Unit (AMBULANCE)
ILEUS = Beknelling of verstopping van de darmen (AMBULANCE)
IN PARTU = In baring (bevalling) (AMBULANCE)
INCI = Incidentgroep (AMBULANCE)
INFARCT = Bloedtekort (geen zuurstof) in weefsel (met name hart) (AMBULANCE)
INHALATIE-TRAUMA = Het ontstaan van letsels van de longen & luchtwegen ten gevolgen van het inademen van hete of prikkelende gassen of dampen (AMBULANCE)
INSTAB = Instabiel (AMBULANCE)
INSTAB AP = Dreigend Angina Pectoris, dreigend zuurstof tekort van het hartweefsel (AMBULANCE)
INSTABIELE AP = Dreigend Angina Pectoris, dreigend zuurstof tekort van het hartweefsel (AMBULANCE)
INTERNE = Inwendige geneeskunde (AMBULANCE)
INTOXICATIE = Vergiftiging (door bijv. medicijnen, alcohol etc.) (AMBULANCE)

K

KLPD = Korps Landelijke Politie Diensten
KMAR = Koninklijke Marechaussee
KNO = Keel, Neus & Oren (AMBULANCE)
KNRM = Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
KOORTS = Verhoging van de normale lichaamstemperatuur (AMBULANCE)
KOORTS ECI = Verhoging van de normale lichaamstemperatuur door onbekende oorzaak (AMBULANCE)
KOORTSCONVULSIES = Koortsstuipen, heftige spiertrekkingen als gevolg van snel oplopende temperatuur (kinderen) (AMBULANCE)
KOORTSSTUIPEN = Koortsstuipen, heftige spiertrekkingen als gevolg van snel oplopende temperatuur (kinderen) (AMBULANCE)
KP = Knooppunt
KR = Kraanwagen (BRANDWEER)

L

L = Links (toevoeging bij auto(snel)weg)
LEUKEMIE = Bloedkanker (AMBULANCE)
LMPO = Leider MeetPlanOrganisatie (BRANDWEER)
LONG CA = Longcarcinoom, longkanker (AMBULANCE)
LONGCARCINOOM = Longkanker (AMBULANCE)
LONGEMBOLIE = Een verstopping van een bloedvat door een bloedprop (AMBULANCE)
LONGEMFYSEEM = Een chronische ziekte waarbij steeds meer longblaasjes verloren gaan (AMBULANCE)
LUCHTWEGINFECTIE = Besmetting met ziektekiemen in de luchtwegen (AMBULANCE)
LUMBAAL = Met betrekking tot de lende (het lage deel van de wervelkolom) (AMBULANCE)
LUXATIE = Ontwrichting / Uit de kom (AMBULANCE)

M

MAAGPERFORATIE = Doorboring in de maag (AMBULANCE)
MALAISE = Gevoel van onwelzijn (AMBULANCE)
MASI = Maasland Ziekenhuis Sittard (AMBULANCE)
MC = Melding Classificatie (BRANDWEER)
MCL = Medisch Centrum Leeuwarden (AMBULANCE)
MCU = Medium Care Unit (AMBULANCE)
MDL = Maag, Darm & Lever (AMBULANCE)
ME = Myalgische Encefalomyelitis (vermoeidheids syndroom) (AMBULANCE)
MECONIUMHOUDEND = Ontlasting in het vruchtwater, baby heeft volle darmen of is benauwd geweest (AMBULANCE)
MED NOODSITUATIE = Medische noodsituatie (AMBULANCE)
MENINGITIS = Hersenvliesontsteking (AMBULANCE)
MK = MeldKamer
MMT = Mobiel Medisch Team (AMBULANCE)
MRI = Magnetic Resonance Imaging, magneetscan (AMBULANCE)
MS = Motorspuit (BRANDWEER)
MS = Multiple Sclerose, ziekte van het zenuwstelsel, hersenen en ruggenmerg (MS) (AMBULANCE)
MULTIPLE SCLEROSE = Ziekte van het zenuwstelsel, hersenen en ruggenmerg (MS) (AMBULANCE)
MYOCARD INFARCT = Hartinfarct (AMBULANCE)
MYOOM = Vleesboom (gezwel in de baarmoeder) (AMBULANCE)

N

NEFROLOGIE = Met betrekking tot nierziekten (AMBULANCE)
NEONATOLOGIE = Kindergeneeskunde (AMBULANCE)
NEUROLOGIE = Afdeling voor aandoeningen aan het zenuwstelsel (AMBULANCE)
NEUROLOGISCH BEELD = Alles wijst op een aandoeningen aan het zenuwstelsel (AMBULANCE)
NEUROGENE SHOCK = Shock die ontstaat door een plotselinge verwijdering van het bloedvatenstelsel (AMBULANCE)
NIERSTEENKOLIEK = Verkalking in het nierbekken, pijnaanval hevig krampende pijn (AMBULANCE)
NIET VORD UITDR = Niet Vorderende Uitdrijving (AMBULANCE)
NMC = Network Management Centre (Nationaal Monitor Systeem)
NR = Niet Reanimeren (AMBULANCE)
NUCL = Nucleaire (AMBULANCE)
NUCL GENEESK = Nucleaire Geneeskunde (toepassing van radioactieve stoffen voor diagnostiek & behandeling van ziekten) (AMBULANCE)
NVB = Niet Vorderende Baring (AMBULANCE)
NVU = Niet Vorderende Uitdrijving (AMBULANCE)

O

OBSTR = Obstructie, vaak in combinatie met GYN, problemen met bevalling (AMBULANCE)
OEDEEM = Vochtuittreding (AMBULANCE)
OESOPHAGUS = Slokdarm (AMBULANCE)
OGS = Ongeval Gevaarlijke Stoffen (BRANDWEER)
OK = Operatie Kamer (AMBULANCE)
OBMS = Openbaar Meldsysteem (Automatische Melding) (BRANDWEER)
OMS = Openbaar Meldsysteem (Automatische Melding) (BRANDWEER)
OBMS of OMS in combinatie met:
 • A = Automatische Melding ingekomen door een Melder (algemene term)
 • A1 = Automatische Melding ingekomen door een Handmelder (of Sprinkler)
 • A2 = Automatische Melding ingekomen door een Automatische Melder (of Sprinkler)
 • A3 = Automatische Melding ingekomen door een Vertraagde Melder (Rook-, Ammoniak-, Gasdetectie etc.)
 • SO = Automatische Melding ingekomen door een Storing van Brandmeldcentrale
 • LO = Automatische Melding ingekomen door een Lijn Onderbreking
ONCO = Oncologie, afdeling voor kanker (AMBULANCE)
ONCOLOGIE = Afdeling voor kanker (AMBULANCE)
ONTSL = Ontslag van ziekenhuis / verpleegtehuis (AMBULANCE)
OPN = Opname ziekenhuis / verpleegtehuis (AMBULANCE)
OPN CCU = Opname op de Cardiac Care Unit (bewakingsafdeling voor acute hartpatienten, hartbewaking) (AMBULANCE)
ORTHO = Orthopedie, afdeling voor beweging (armen. benen, gewrichten etc.) (AMBULANCE)
ORTHOPNEU = Kortademigheid (AMBULANCE)
ORTHOPEDIE = Afdeling voor beweging (armen. benen, gewrichten etc.) (AMBULANCE)
ORTHOREXIA NERVOSA = Ziekelijke fixatie op gezond eten (eetstoornis) (AMBULANCE)
OSP = OnderSteuningsPeloton (BRANDWEER)
OT = Operationeel Team (BRANDWEER)
OVD = Officier van Dienst (BRANDWEER)
OVD-G = Officier van Dienst - Geneeskunde (AMBULANCE)
OZ = Oosterschelde Ziekenhuis Goes (AMBULANCE)

P

P 1 = Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (BRANDWEER)
P 2 = Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (BRANDWEER)
P2000 = Pagers, Paging 2000 (Alarmeringsonderdeel van C2000)
PAC = Particuliere Alarm Centrale (Automatische Melding) (BRANDWEER)
PANCREATITIS = Ontsteking van de alvleesklier (AMBULANCE)
PAR = Parallel (Rijbaan)
PARTUS = Baring, bevalling (AMBULANCE)
PAT = Patiënt (AMBULANCE)
PB = Poederblusvoertuig (BRANDWEER)
PEDIATRIE = Afdeling voor kindergeneeskunde (AMBULANCE)
PEP = Pre hospital ECG Project, Huisarts vraag ambulance om ECG te maken ter controle van zijn diagnose (AMBULANCE)
PERFORATIE = Doorboring en/of doorbraak van de wanden van organen of gezwellen (AMBULANCE)
PERITONITIS = Buikvliesontsteking (AMBULANCE)
PKP = Parkeerplaats
PLACENTA = Moederkoek (AMBULANCE)
PM = Personeels- Materieelvoertuig (BRANDWEER)
PNEUMONIE = Longontsteking (AMBULANCE)
PNEUMOTHORAX = Spontane klaplong (AMBULANCE)
PLACENTA = Moederkoek (AMBULANCE)
POB = Pijn Op de Borst (AMBULANCE)
PODB = Pijn Op De Borst (AMBULANCE)
POGING SUICIDE = Poging tot het plegen van zelfmoord (AMBULANCE)
POLI = Polikliniek (AMBULANCE)
PR 1 = Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (BRANDWEER)
PR 2 = Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (BRANDWEER)
PRIO 1 = Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (BRANDWEER)
PRIO 2 = Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (BRANDWEER)
PROTHESE = Kunstmatige vervanging of correctie van een lichaamsdeel, orgaan, of onderdeel van een orgaan (AMBULANCE)
PSYCHIATRIE = Afdeling voor geestelijke stoornissen (AMBULANCE)
PSYCHOSE = Verwardheid (dat kan zich uiten in wanen & of hallucinaties) (AMBULANCE)
PTCA = Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek, dotteren van bloedvaten (AMBULANCE)
PULMONOLOGIE = Aandoeningen van de longen en luchtwegen (AMBULANCE)
PYELONEPHRITIS = Ontsteking van nieren en nierbekken (AMBULANCE)

R

R = Rechts (toevoeging bij auto(snel)weg)
RADIOTHERAPIE = Bestraling van kanker (AMBULANCE)
RB = Reddingsboot (KNRM)
RBT = Regionaal BeleidsTeam (BRANDWEER)
RCVD = Regionaal Commandant van Dienst (BRANDWEER)
REANIMATIE = Adem- en circulatiestilstand proberen weer op gang te brengen (AMBULANCE)
RGF = Regionaal Geneeskundig Functionaris (AMBULANCE)
RIF = Radiologisch Instituut Friesland (AMBULANCE)
RM = Rechtelijke Machtiging, psychiatrische mensen die een bedreiging voor zichzelf of anderen zijn (AMBULANCE)
RMC = Regionaal Meldcentrum Politie
ROGS = Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen (BRANDWEER)
ROT = Regionaal Operationeel Team (BRANDWEER)
RUPTUUR = Scheur (AMBULANCE)
RV = Reddingsvoeruig (BRANDWEER)

S

SAB = Sub Arachnoïde Bloeding, bloeding aan de onderzijde van de hersenen (AMBULANCE)
SB = Schuimblusvoertuig (BRANDWEER)
SCHEDELBASISFRACTUUR = Dat de vliezen bij de neusholte of bij het oor gescheurd kunnen zijn (AMBULANCE)
SEH = Spoed Eisende Hulp (AMBULANCE)
SEH CARDIO = Spoed Eisende Hulp Cardiologie (AMBULANCE)
SEH CHIR = Spoed Eisende Hulp Chirurgie (AMBULANCE)
SEH INTERNE = Spoed Eisende Hulp Interne Geneeskunde (AMBULANCE)
SEH LONG = Spoed Eisende Hulp Longziekten (AMBULANCE)
SEH NEURO = Spoed Eisende Hulp Neurologie (AMBULANCE)
SEH ORTHO = Spoed Eisende Hulp Orthopedie (AMBULANCE)
SEH PULM = Spoed Eisende Hulp Pulmonogie (AMBULANCE)
SEH / CEH = Spoed Eisende Hulp / Centrum Eerste Hulp (AMBULANCE)
SEPSIS = Toename van bacteriën in bloed gevolgd door een shock (AMBULANCE)
SEPTISCHE SHOCK = Toename van bacteriën in bloed gevolgd door een shock (AMBULANCE)
SHOCK = Tekort aan circulerend bloedvolume (AMBULANCE)
SL = Slangenvoertuig (BRANDWEER)
SLOPA = Slangen Opneem Apparaat (BRANDWEER)
SO = Slachtoffer
SOLUTIO PLACENTAE = Bloedverlies dat ontstaat doordat de placenta geheel of gedeeltelijk is losgelaten (AMBULANCE)
SOMATIEK = Lichamelijke ziekten of aandoeningen (AMBULANCE)
STATUS EPILEPTICUS = Ernstige toestand waarbij de patiënt aanhoudend epileptische aanvallen heeft zonder daar tussendoor uit te ontwaken (AMBULANCE)
STOMA = Kunstmatige uitgang voor ontlasting & urine (AMBULANCE)
SUB ARACH BLOEDING = Sub Arachnoïde Bloeding, bloeding aan de onderzijde van de hersenen (AMBULANCE)
SUBDURAAL HEMATOOM = Een bloeding tussen het spinnenwebvlies en harde hersenvlies (AMBULANCE)
SUICIDAAL = In staat tot zelfmoord (zelfmoord neigingen) (AMBULANCE)
SUICIDE POGING = Zelfmoord poging (AMBULANCE)
SUPRA PUBIS CATHETER = Assisteren bij het inbrengen van een blaascatheter (AMBULANCE)

T

TACHYCARDIE = Hartritmestoornissen, > 100 slagen per minuut (AMBULANCE)
TENTAMEN SUICIDE = Poging Zelfmoord (AMBULANCE)
TERMINAAL = In het eindstadium van het leven (AMBULANCE)
THORACAAL WERVEL = Wervel in de borstkast (AMBULANCE)
THORAX = Borstholte (waarin de slokdarm, hart en longen zich bevinden) (AMBULANCE)
TIA = Transient Ischemic Attack, voorbijgaande beroerte (AMBULANCE)
TP = Ter Plaatse
TRAC DIGES BLOEDING = Bloeding in het spijsverteringskanaal (AMBULANCE)
TRACTUS DIGESTIVUS = Spijsverteringskanaal (AMBULANCE)
TRAUMATISCH SHOCK = Shock die ontstaat na uitgebreide weefsel beschadigingen (AMBULANCE)
TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK = Voorbijgaande beroerte (TIA) (AMBULANCE)
TROLLEY = Brancard met volwaardige intensieve care apparatuur (AMBULANCE)
TROMBOLYSE = Oplossen van stolsel in een bloedvat in de hersenen (AMBULANCE)
TROMBOSE = Vorming van stolsel in een bloedvat (AMBULANCE)
TS (bij ambulance) = Tentamen Suicide (Poging Zelfmoord) (AMBULANCE)
TS (bij brandweer) = Tankautospuit (BRANDWEER)
TW = Tankwagen (BRANDWEER)

V

UMCG = Universitair Medisch Centrum Groningen (AMBULANCE)
UROLOGIE = Afdeling voor urinestelsel-ziekten (AMBULANCE)
UROSEPSIS = Het gevolg van een infectie met een micro organisme, uitgaande van de urinewegen met uitbreiding naar de bloedbaan (AMBULANCE)
UTERUS = Baarmoeder (AMBULANCE)
UTERUSEXTIRPATIE = Verwijdering van de baarmoeder (AMBULANCE)
UZA = Academisch Ziekenhuis Antwerpen (AMBULANCE)

V

VB = Verbindingsdienst (BRANDWEER)
VBW = Verbindingsweg
VC = Verbindings- Commandovoertuig (BRANDWEER)
VERK ONGEV BEKNEL = Verkeersongeval met beknelling
VERMINDERD BWZ = Verminderd bewustzijn (AMBULANCE)
VKO = Verkeersongeval
VOS = Vliegtuig Ongeval Schiphol; zie Luchtvaart Scenario's
VP = Verkeersplein
VPK = Verpleegkundige
VSR = Voorwaarde Scheppende Rit (AMBULANCE)
VW = Vrachtwagen (BRANDWEER)
VWS = Voorwaardescheppend (Centraal Opstellen) (AMBULANCE)

W

WACHTARTS = Arts van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (AMBULANCE)
WO = Water Ongevallen (BRANDWEER)
WVD = Waarschuwings- en Verkenningsdienst (BRANDWEER)

Z

ZH = Ziekenhuis (AMBULANCE)
ZHS = Ziekenhuis (AMBULANCE)
ZKH = Ziekenhuis (AMBULANCE)
ZKHS = Ziekenhuis (AMBULANCE)

0-9 #

# = Fractuur (AMBULANCE)
111 = Aanrijding met letsel (POLITIE)
114 = Auto te water (POLITIE)
121 = Aanrijding (POLITIE)
131 = Overtreding tegen openbare orde (POLITIE)
304 = Inbraak (POLITIE)
401 = Overval (POLITIE)
402 = Beroving (POLITIE)
411 = Agressie / Openlijk geweld (POLITIE)
414 = Steekpartij / Mishandeling (POLITIE)
417 = Overlijden (POLITIE)
419 = Schietpartij (POLITIE)
501 = Wandelaar onder invloed (POLITIE)
541 = Kleine brand binnen(POLITIE)
546 = Gaslucht / -lek (POLITIE)
559 = Ontsnapping uit gevangenis (POLITIE)
590B = Zelfdoding of poging daartoe (POLITIE)
591 = Overige openbare orde (POLITIE)
601 = Onwelwording (POLITIE)
603 = Bedrijfsongeval (POLITIE)
606 = Poging zelfmoord (POLITIE)
608 = Drenkeling (POLITIE)
613 = Moeilijkheden binnen (POLITIE)
635 = Iemand in verwarde toestand (POLITIE)
691 = Overige dienstverlening (POLITIE)
713 = Assistentie hulpverleners (POLITIE)
812 = Stormschade (POLITIE)
891 = Overige opsporingsactiviteiten (POLITIE)